Renovering av fem (5) gårdar, studentboende. Bygg-, och målningsentreprenad. Betonglagning, byte tegelbalkar, renovering tegelfasad, pcb sanering, fönsterrenovering.