HÅLLBARA LÖSNINGAR OCH GODA RELATIONER

Paras Bygg grundades 1990 som ett enmansföretag av Paul Raso. Mer än 30 år senare finns Paul fortfarande kvar, men han har nu sällskap av ett 50-tal medarbetare. Företaget har växt stabilt under vår långa historia och utför nu allt från nybyggnationer och tillbyggnader av varierande storlek till ombyggnads- och renoveringsarbeten samt mark-, rivnings- och saneringsarbeten. Dessutom gör vi löpande service till ett flertal olika fastighetsägare. Våra kunder är i första hand företag och offentliga verksamheter. Vi tar uppdrag främst i västra och mellersta Skåne men har under senare år kommit att utvidga verksamheten till att gälla hela Skåne och Södra Halland. Vi har under hela vår historia anpassat oss till de förutsättningar som finns och det är vår framgångsfaktor.

Här hittar du vår interaktiva broschyr. Dela gärna eller skriv ut och ta med i A4-format!!