Underhålls- och ombyggnadsprojekt stambyte med våtrumsrenovering. Objektet är beläget inom fastigheten Stockrosen 1 och omfattar i Etapp 2 54 lägenheter. Etapp 3 med 108 lägenheter avslutas under mars/april 2022.