Befintliga rör läckte och allt vatten är omdraget till husen. Detta gjordes i samband med stambytet som inleddes efter kulvertbytet.