ROT renovering av studentbostäder. Entreprenaden omfattar fasad och balkongrenovering, nya kök med lägenhetsaggregat, nya ventilationskanaler inom lägenheterna, nya värmestammar samt relining av samtliga avlopp i lägenheterna.