Takbytet på Pilstorp 1 resulterade i en komplett, ny takläggning som uppfyller alla täthetskrav. Fullständigt byte av den befintliga takbeläggningen bestående av kopparplåt med till dessa tillhörande arbeten.