Byggentreprenad stomme med installationer för 6 st villor.

Utvändig och invändig stomme inkl isolering. Stomkomplettering till gips insida. Takpannor och läkt, samt ytpapp.

Komplett murnings- och plåtentreprenad. Montering fönster, inkl drevning och fogning.

Kompletta installationer: EL, VS och Ventilation.