För Havamal och Eddan i Lund genomförde vi upprustning av 27 flerbostadshus för LKF. Vi drog
nya dagvattenledningar, byggde nya underjordiska sopanläggningar UWS och mycket mer.

• Stambyte
• Fönsterbyte med byte utfackningsvägg
• Balkongrenovering
• Takrenovering/ombyggnad
• Ytskiktsrenovering och köksbyte
• Elrenovering
• Ombyggnad ventilationssystem

• Installation av kompletta solcellsanläggningar
• Ombyggnation av fjärrvärmecentraler
• Markarbeten innehållande anläggning av
nya parkeringsplatser, cykelbanor, lekplatser,
planteringar, plattläggning och stensättning
• Nya cykelhus
• Sanering av pcb i fogar och mark samt asbest