Omfattar 8 stycken bostäder i två våningsplan. Renovering avser främst köksdel och badrum. I projektet ingår även byte av vertikala avloppsstammar, nya värmerör, ny ventilation och nya elinstallationer. Grävning för ny kulvert mellan hus för värmestammar samt återställning av mark efter detta.