GRYNINGEN 2

Nybyggnad av åtta radhus beläget i Lund inom detalplanerat område Kv Solbjer, Södra Brunnshög .

• Bruttoarea (BOA) ca 1 125 m2
• Markplanerad area inom fastighet ca 750 m2
• Markplanerad area gemensamhetsanl. ca 350 m2

• Plusenergihus. Det innebär att husen kommer
att producera mer energi än vad de använder.
Produktion av energi sker av solceller på husens tak.

Läs mer om: STAMBYTE , TAK & FASAD , MARK & ANLÄGGNING , INVÄNDIG RENOVERING