Gamla köket är en ombyggnad och mindre tillbyggnad av fd Teologen i Lund, inrymt i det Gamla centralköket till Lunds lasarett från 1929, ritad av arkitekt Salomon Sörensen. Dessa har nu renoverats så att Socialhögskolan kunde flytta in våren 2019. Byggnaden är en tegelbyggnad som fått ny tillbyggnad för huvudentré vid fasad mot öster.

Dessutom har det uppförts vid fasad mot väster en tillbyggnad i två våningar och Souterrängplan för café- och läsplatser. Tilläggen är gestaltade för att tydligt signalera att det är nytt och kontrasterar medvetet mot den gamla byggnaden.

De nya fasadytorna utgörs huvudsakligen av glas. Mitt i byggnaden har det skapats en stor foajé. Övriga utrymmen i byggnaden är ändamålsenliga lokaler i form av lärosalar, studieplatser och kontor.