Sändaren

Sändaren

<<<

Sändaren var ett om-och tillbyggnadsprojekt.

Ateljéhuset fick ett nytt bjälklag och byggdes om från TV-studies/ateljéer till kontorslokaler. Matsalen byggdes till och likaså väntrummet. I TV-huset byggdes plan 9 och 10 om och anpassades till ny inriktning för verksamheten. Utvändigt utfördes visst markarbete samt anpassning till utrymning.