Pilstorp 1 Ombyggnad råvind

Pilstorp 1 Ombyggnad råvind

<<< 

image_print

Fastigheten Pilstorp 1 är belägen i centrala Malmö med adress mot Fersens väg, Östra

Rönneholmsvägen och Helmfeltsgatan. Byggnaden är uppförd under år 1929 och är

ritad år 1922 av Carl Melin och Sven Wallander. Byggnaden uppfördes med syfte att

utgöra huvudkontor åt Svenska Sockeraktiebolaget. Tillbyggnad genomfördes år 1964

då byggnaden förlängdes med fyra fönsteraxlar år norr. Idag pågår kontorsverksamhet

på samtliga plan i huset med undantag för råvinden.

Kontraktsarbetena omfattar således inredning av vind till kontor om 250 m².

Vindsutrymmet har inga fönster, vilket innebär att nya ljusinsläpp är en förutsättning för

att skapa en lokal med gott dagsljus. Den tillkommande ytan kommer att erbjuda ca 14

st kontorsplatser, ”touch-down”-ytor och mötesrum, pentry/paus och övriga allmänna

ytor. Kontraktsarbetena omfattar även ny trappa i norr för att möjliggöra ytterligare en

utrymningsväg. Den nya trappan ansluter till trapphus B. Den nya trappan innebär att

arbeten även kommer att utföras på det underliggande planet. Kontraktsarbetena

omfattar vidare byte av ventilationsaggregat på vindsplanet, vilket försörjer hela huset.