Nässlan

Nässlan

<<<

image_print

Nyckelpigan, Spindeln, Nässlan och Carnot

ROT-renovering av lägenheter och utbyte av installationer. Renoveringen omfattar bla renovering av balkonger, omläggning av yttertak, byte av fönster, renovering av badrum inklusive byte av stamledningar för spill och tappvatten, nytt värmesystem med fjärrvärmeväxlare, stammar och byte av radiatorer, byte av kök och utrustning, ytskiktsrenovering av lägenheter, byte av lägenhetsdörrar och källarytterdörrar, ommålning källare och trappuppgångar, komplettering av ventilationsanläggning till mekanisk frånluft, utbyte och komplettering av elinstallationer och ny utemiljö utförs.