Lagerhuset

Lagerhuset

<<<

image_print

Lagerhuset i Eslöv är ett tidigare spannmålsmagasin i Eslöv, som uppfördes 1918. År 1984 sålde Svenska Lagerhus AB byggnaden till Eslövs kommun. Huset var under en längre tid under rivningshot. Redan 2000 var Kent Viberg och hans Crenova intresserade av att rädda huset för framtiden precis så som gjorts med det gamla vattentornet. I januari 2006 sålde dock Eslövs kommun lagerhuset till Midroc Property Development och 2007 byggdes det om till bostäder, av Totalentreprenören Paras Bygg, för att i april 2008 stå inflyttningsklart. Arkitekt var Curt Arnold Salomon-Sörensen. Byggnaden är Sveriges högsta bostadshus av trä, med sina tio våningar och 31 meter.