Havamal

Havamal

<<<

image_print

Upprustning av 14 flerbostadshus för LKF. Bl a utfördes stambyte, elrenovering, fönsterbyte, balkongrenovering, takrenovering, installation av kompletta solcellsanläggningar, ombyggnation av fjärrvärmeundercentraler. Även sanering av pcb-fogar och asbest ingår.  Markarbeten innehållande ledningsarbete för yttre VA med utbyte av befintliga skadade ledningar för spill- och dagvatten samt värmekulvertar. Omläggning av dagvattenledningar. Nybyggnad av underjordiska sopanläggningar enligt UWS. Upprustning av nya ytskikt asfalt, plattläggningar. Renovering av hyresgästers uteplatser. Ny möblering och utrustning. Nya planteringar och rabatter. Nya cykelhus med sedumtak.