Gryningen 2

Gryningen 2

<<< 

image_print

Nybyggnad av 8 stycken radhus

Bruttoarea (BOA) ca   1 125 m2

Markplanerad area inom fastighet ca   750 m2

Markplanerad area gemensamhetsanl. ca   350 m2

Objektet är beläget i Lund inom detaljplaneområde Kv Solbjer, södra brunnshög. Med adress Soluppgången 2-16.