Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

<<<

”Polisgården” fick nytt tak. Rivning och sanering av eternittak, byte av läkt, nytt plåttak och takhuv. Delvis ny takavvattning och vindskivor inkläddes med plåt. Nya ytterdörrar på gavlar.